Biz Kimiz

1973 yılında aile şirketi olarak kurulan işletmemiz, ilk faaliyetlerini Antalya Toptancı Hali'nde Ekinciler Yaş Sebze ve Meyve Komisyonculuğu ile başlamıştır. Daha sonra işletmemiz Yeni Antalya Toptancı Hali'nde 91 No'lu komisyonda çalışmaya devam etmektedir.

2005 yılından itibaren Tarım ve Hayvancılık alanında üretim yapmaya başlamıştır. 60 bin metrekare Sera alanı ve 500 Büyükbaş hayvan kapasiteli besihanesi ile bölgenin önde gelen işletmelerindendir.

 • Seracılık
 • Büyükbaş Hayvan
 • Yonca Balyası
 • Yaş Sebze ve Meyve Komisyonu
 • Hayvan Gübresi
 • İhracat ve İthalat

Toprağa, bitkiye, insana ve çevreye duyduğumuz sorumluluk doğrultusunda ürünlerimizi kalite, verimlilik ve sürdürebilirlik ilkesiyle tedarik etmek ve bilinçli tarımsal üretimi yaygınlaştırarak topraklarımıza değer katmak.

Şirketimizin temel misyonu, yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliğin arttırılması ve atıl kalmış tarım arazilerinin değerlendirilmesinin sağlanmasıdır.

 • Üretim
 • Kalite
 • Verimlilik
 • İstihdam
 • Toprak
 • Sürdürebilirlik

Sektöründe örnek ve öncü bir kuruluş olup, bölgenin ve ülkenin kalkınmasında önemli bir role sahip olmaktır.

Tarım ve Hayvancılık alanında üretimin yanı sıra bölge ekonomisine ve istihdamına destek sağlamak, üretim faaliyetlerinde teknolojik gelişmeleri uygulamak vizyonumuzu oluşturmaktadır.

 • Öncü
 • Örnek
 • Bölgenin Kalkınması
 • Teknoloji Kullanımı
 • İyi Tarım
 • Yüksek Verim